Notiser

Ungdomar provar droger senare

Under de senaste 20 åren har den genomsnittliga debutåldern för alkohol, tobak och cannabis stigit. Bland de niondeklassare som använt alkohol och cigaretter har debuten senarelagts med i snitt ett år under denna period.

1999 hade 63 % av alla 14-åringar använt tobak, alkohol eller cannabis. Idag är den siffran nere på 18 %.
– Att debutåldern stiger är förstås positivt ur ett skadehänseende. Särskilt eftersom vi även ser att skolungdomar som debuterar tidigare också har ett mer regelbundet bruk jämfört med dem som debuterat senare, säger Martina Zetterqvist, utredare.

Källa: CAN

Skrivet: 14 December, 15:37 av Sara Brunskog

Tillbaka