Notiser

Digitala förbundsmöten

Helgen 4-5 juli genomfördes förbundsmöten för Frisksportens Ungdomsförbund och Svenska Frisksportförbundet. Till förbundsordföranden valdes Mats Johansson, Svenska Frisksportförbundet (omval) och Pauline Busk, Frisksportens Ungdomsförbund (nyval).

Mötena genomfördes för första gången på digitalt vis och ombud och åhörare från många av förbundens klubbar och distrikt deltog. Mer information om mötesbeslut och val till styrelser, revisorer och kommittéer presenteras i kommande nummer av tidningen Frisksport.

Skrivet: 7 Juli, 14:41 av Sara Brunskog

Tillbaka