Övriga aktiviteter

Övriga förbundsaktiviteter

Inom Frisksportrörelsen bedrivs många olika aktiviteter. I förbundets stadgar eller arbetsplan finns det inget som begränsar vilka aktiviter klubb eller distrikt måste genomföra eller inte får genomföra. Så länge alla aktiviteter är drogfria är det upp till den lokala klubben eller distriktet att arrangera aktiviteter som lockar nya och gamla medlemmar, beroende på vilka förutsättningar som finns. Kontakta din lokala frisksportklubb om du är intresserad av en aktivitet eller vill engagera dig som ledare!