Förbundsstyrelse Frisksportens Ungdomsförbund

Här nedanför hittar du ledamöterna i FUF:s förbundsstyrelse mandatperioden 2020-2022.
E-post: fuf.styrelse@frisksport.se

För e-post till enskild ledamot använd:
fornamn.efternamn@frisksport.se

Ordförande

Vice ordförande

Pauline Busk
070-740 66 32
Linus Hagander
070-283 35 34

Kassör

Ledamot

Anki Riedel
070-922 82 96
Lena Johansson
070-931 99 41

Ledamot

Lovisa Kenttä
073-650 07 84

 

Verkställande utskott

I VU ingår ordförande och kassör.
E-post: fuf.vu@frisksport.se

Revisor

För e-post använd:
fornamn.efternamn@frisksport.se

Ove Pettersson
070-816 46 68Revisorsuppleant

Johan Svens
 

Replacing Emoji...