Till förbundet:

Styrelse

Frisksport Björken    Frisksport Björken Ungdom

 

Ordförande
Lovisa Törnvall

Kassör
Martin Karlsson

Sekreterare
Elin Elander

Ledamöter
Pontus Gustafsson
Ann-Gerd Karlsson
Bengt Karlsson
Ulla Rosén

Suppleant
Vakant

 

Ordförande
Lovisa Törnvall

Kassör
Martin Karlsson

Sekreterare
Elin Elander

Ledamöter
Pontus Gustafsson
Ann-Gerd Karlsson
Bengt Karlsson
Ulla Rosén

Suppleant
Vakant

För e-post använd: fornamn.efternamn@frisksport.se