Artikelarkiv

FUF:s styrelse: Mie Jarl, Eric Schooner, Anki Riedel, Josefin Sahlberg, Mats Johansson, Sofia Lönnberg

Förbundsmöte och nytt ungdomsförbund

I samband med årets förbundsmöte i Gnosjö den 12 juli bildades Frisksportens Ungdomsförbund, som tillsammans med Svenska Frisksportförbundet bildar frisksportrörelsen. Därmed har vi börjat skapa en struktur som ger oss möjlighet att ta emot statliga bidrag för vår ungdomsverksamhet.

37 ombud från klubbar och distrikt samlades i Gnosjö efter en fantastisk rikslägervecka. Svenska Frisksportförbundets (SFF) förbundsmöte öppnades och man avhandlade de inledande frågorna och tillsatte mötesfunktionärer. Sedan ajournerades mötet och de församlade beslutade enhälligt att bilda Frisksportens Ungdomsförbund (FUF). Därefter höll man konstituerande möte för FUF och antog stadgar, tillsatte en styrelse och beslutade om verksamhetsplan. Lite mer om FUF kan du läsa i intervjun med ordförande Josefin Sahlberg.

När SFFs förbundsmöte återupptogs började man med att anta en lång rad stadgeförändringar som en följd av FUF:s bildande. 4 motioner hade inkommit, där förslaget om att göra lättare banor för de yngre på RM i orientering fick bifall. Verksamhetsplanen antogs med några förändringar och man beslutade om en relativt återhållsam budget för de kommande åren då det är osäkert hur mycket statliga bidrag som SFF kommer att få.

Kerstin Malm valdes till ordförande. Ledamöter är omvalda Lena Johansson tillsammans med nyvalda Ruben Schultz och Kerstin Enroth. Kassör blev Louise von Berens som arbetar på Stensunds folkhögskola och till suppleant valdes Ulla-Maj Hellstrand. Två ledamotsposter i styrelsen kunde inte tillsättas då kandidater saknades.


---

Varför har vi bildat Frisksportens Ungdomsförbund? Läs mer i förslaget till förbundsmötet.

Vad innebär beslutet för förbund, klubbar och distrikt? Läs mer i Frågor och svar.

Frågor om Frisksportens Ungdomsförbund kan ställas till kansli@frisksport.se

Den 7 september hålls en informationsträff i Motala Frisksportklubbs stuga dit alla klubb- och distriktsstyrelser är välkomna. Mer information kommer.

Svenska Frisksportförbundets styrelse nås på styrelsen@frisksport.se

Ungdomens Frisksportförbunds styrelse nås på fufstyrelsen@frisksport.se

Foto: Hans-Olof Carlson

Skrivet: 16 Juli, 21:55 av Emelie Malmborg

Tillbaka