Artikelarkiv

Frisksportande minskar cancerrisken

Att vara frisksportare är ett bra val när det gäller att minska risken att drabbas av cancer. Att äta hälsosamt, motionera och undvika alkohol och tobak påverkar risken, även om man aldrig kan skydda sig helt.

Sedan lång tid tillbaka har frisksportare förstått vikten av att ta hand om sin hälsa. Att motionera, äta hälsosamt och inte använda alkohol, tobak eller andra droger har alltid varit en central del i Frisksportrörelsen och forskningen kring cancer visar att alla dessa delar är viktiga för att förebygga cancer. Elizabeth Johansson jobbar som sakkunnig på Cancerfonden och hon säger att oavsett livsstil kan man aldrig garantera att inte drabbas av cancer.
– Prevention handlar om att minska risken och om du vill minska din risk att utveckla cancer ska du motionera, äta hälso-samt, inte röka, inte bli fet, inte dricka alkohol och söka skugga mitt på dagen när solen är som starkast, säger hon.

När cancer uppkommer är det många olika faktorer som spelar in och slutligen gör att det blir en cancersjukdom. Elizabeth berättar att man väldigt sällan kan säga att någon av riskfaktorerna har orsakat cancer men det går att se att de som lever hälsosamt i mindre grad drabbas av cancer.
– Man kan aldrig säga att de som får cancer får skylla sig själva! Om svenskarna skulle leva hälsosammare skulle det gå att minska antalet cancerfall med 30% och det skulle motsvara ungefär 20 000 färre cancerfall varje år i Sverige. Det går att se att det finns en koppling mellan ohälsosamma levnadsval och cancer och i vissa fall är kopplingen stark, till exempel att 90% av alla lungcancerfall drabbar rökare eller före detta rökare, säger Elizabeth.

När det gäller mat och cancerprevention rekommenderas att äta mycket frukt och grönt och att maten innehåller fibrer. Förra året kom Världshälsoorganisationen WHO med riktlinjer kring att äta så lite som möjligt av processat (behandlat) kött, exempelvis korv, bacon, skinka och leverpastej, för att minska risken för tarmcancer.
– Det är också bra om man kan äta mindre av rött kött från fläsk, get, nöt och lamm till förmån för fågel och fisk. Rekommendationen är att äta högst 500 gram tillagat rött kött per vecka, berättar Elizabeth.

Både övervikt och brist på motion ökar risken för cancer.
– Vi behöver röra på oss mer än vi gör idag och vi rekommenderar motion minst 30 minuter om dagen de flesta dagar i livet. Det kan vara att simma, ta en rask promenad eller en cykeltur – sådant som går att få in i vardagen, säger Elizabeth.
Fysisk aktivitet kan hjälpa människor att hålla normalvikt.
– Övervikt och fetma är en riskfaktor för cancer och det gäller även hjärt-kärlsjukdomar och diabetes, säger Elizabeth.

Att rökning och alkohol påverkar oss negativt är nog de flesta medvetna om och det gäller även när man vill minska sin risk att få cancer. Att alkohol kan bidra till cancer har varit vetenskapligt belagt sedan 80-talet men hos allmänheten är sambanden fortfarande förhållandevis okända. Även måttligt drickande höjer cancerrisken och ju mer man dricker desto mer ökar risken.
– Det bästa ur cancerpreventionssynpunkt är att inte dricka alkohol alls och absolut inga cigaretter! säger Elizabeth.

Fler än 60 000 personer i Sverige får en cancerdiagnos varje år. Det är en fördubbling sedan 1970-talet. Delvis beror det på att sjukvården blivit bättre på att upptäcka cancer och att vi blir allt fler och allt äldre, men även bortsett från det är det en stor ökning.
– Med stigande ålder riskerar man att utveckla en cancersjukdom. Det är också någonting i vårt sätt att leva som påverkar. Om man tittar på 1970 och idag så rör vi på oss mycket mindre nu och är mycket mer överviktiga, så vår livsstil spelar ju roll, säger Elizabeth.

Hur ska man då göra för att få folk att ändra livsstil för att få ett mer hälso-samt liv och därmed minska risken för sjukdomar? Elizabeth tycker att kommuner kan underlätta för fysisk aktivitet till exempel genom att göra det enklare att cykla och gå i stan. Cancerfonden jobbar både med att informera allmänheten om riskfaktorer och även på intressepolitisk nivå genom att jobba för en tredje lagstadgad idrottstimme i skolan, för en 18-årsgräns i solarier och ett exponerings-förbud för cigaretter i butik.
– Även om vi informerar om risker finns det annat som påverkar. Många vet till exempel att solens strålar ökar risken för hudcancer men när det ändå finns ett ideal som säger att det är snyggt att vara brun och man får höra att man ser ”pigg och fräsch” ut när man är solbränd, då är det svårt att veta hur man ska ändra på en sådan attityd, säger
Elizabeth.

Text: Sara Brunskog

 

Livsstilsfaktorer som ökar cancerrisken:

Alkohol
Alkoholhaltiga drycker är en starkt bidragande faktor till cancer. Även måttligt drickande höjer cancerrisken och ju mer man dricker desto mer ökar risken. Bröstcancer är en av de cancerformer som påverkas allra mest av alkoholkonsumtion. Andra cancerformer som har klart samband med alkoholkonsumtion är cancer i munhåla, svalg, struphuvud, matstrupe, tarm och lever.

Rökning
Rökning är den enskilt största påverkbara orsaken till cancer. Uppskattningsvis 6 800 cancerfall i Sverige varje år kan för närvarande knytas till rökning. Rökning ökar risken för cancer i lungor, läppar och munhåla, matstrupe, magsäck, bukspottkörtel, struphuvud, urinblåsa och njure samt för akut myeloisk leukemi.

Övervikt och fetma
Övervikt och fetma är en betydande riskfaktor för cancer. I norra Europa beräknas övervikt och fetma bidra till nästan 4 procent av alla cancerfall. Sambandet mellan övervikt och cancer gäller bland annat tarmcancer och bröstcancer efter klimakteriet men syns också för cancer i matstrupe, bukspottkörtel, gallblåsa, njure, äggstock och livmoder.

Brist på motion
Ungefär vart nionde fall av bröstcancer och vart tionde fall av tarmcancer i Europa beräknas bero på att människor rör sig för lite. Att vara fysiskt aktiv minskar risken för flera cancerformer. Det gäller särskilt tarmcancer och bröstcancer efter klimakteriet samt livmoderkroppscancer.

Solljus
Solens ultravioletta strålar är en viktig orsak till hudcancer. Antalet hudcancerfall har ökat kraftigt de senaste 50 åren. De mest effektiva sätten att undvika alltför stark UV-strålning är att hålla sig inomhus eller i skuggan när solen är som starkast mitt på dagen, att ha solglasögon, täckande kläder och att bära hatt med brätten

Källa: Cancerfondens folder ”Cancerprevention”

Skrivet: 2 December, 08:46 av Sara Brunskog

Tillbaka