Artikelarkiv

För mycket kött kan ge cancer

För mycket kött kan orsaka cancer

I takt med att människor runtom i världen fått det bättre ställt och att industrialiserad djurproduktion gjort kött billigare har konsumtionen ökat dramatiskt. En genomsnittlig svensk äter nu 85 kg om året – 1,6 kg i veckan.

För sextio år sedan var det mindre än ett kg. I andra länder ökar köttkonsumtionen ännu snabbare. En genomsnittlig spanjor har mer än femfaldigat sin konsumtion sedan 1950-talet. En kines äter mer än tio gånger mer kött i dag. Samtidigt hopar sig bevisen för att kött och charkuteriprodukter orsakar cancer och andra sjukdomar.

Det säkraste vetenskapliga underlaget gäller tjocktarms- och ändtarmscancer – den tredje vanligaste cancerformen i Sverige som drabbar ungefär 6.000 människor varje år. Mer preliminära uppgifter tyder på att charkuteriprodukter och rött kött ökar risken för bland annat cancer i bukspottskörteln, strupen, lungorna och prostatan samt stroke och typ 2-diabetes.

– När det gäller tjock- och ändtarmscancer är sambandet klart bevisat. Forskarna är helt överens. För de andra sjukdomarna håller bevisen på att ackumuleras, säger Alicja Wolk som är professor i nutrionsepidemiologi vid Karolinska institutet i en artikel i Dagens Nyheter.

Forskarna skiljer på ”rött kött” och kött från fågel och fisk. Det som kallas för ”rött kött” är kött från nötboskap, grisar, får och getter, alltså djur med huvudsakligen röda och järnrika muskelceller. Det röda köttet läggs i en kategori och charkprodukterna i en annan när forskarna räknar på resultatet. Studierna tenderar att visa en högre och tydligare cancerrisk för charkprodukterna än för det röda köttet. För fågelkött och fisk syns ingen riskökning alls.

Internationella cancerforskningsfonden WCRF rekommenderar – baserat på de vetenskapliga belägg som finns – att människor ska begränsa sin konsumtion av rött kött till ett halvt kilo i veckan och helt undvika charkuteriprodukter.tl_files/Frisksportfoerbundet/Nyhetsbilder/Byline/byline_HOC.jpg

Skrivet: 25 Januari, 15:01

Tillbaka