Notiser

Ungdomar dränks i alkoholreklam

Barn och ungdomar i åldern 15–24 år nås av alkoholreklam och alkoholbudskap via sociala och traditionella medier i snitt 1 120 gånger i månaden, alltså 13 340 gånger på ett år.

De som följer de 20 populäraste profilerna på Facebook och Instagram får på en vecka se någon dricka eller en flaska eller fyllt glas 171 gånger på en vecka. Alla alkoholbudskap som studerats är positiva.
Rapporten har gjorts av Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet på uppdrag av IQ

 

 

Skrivet: 14 December, 14:34 av Sara Brunskog

Tillbaka