Notiser

Studiefrämjandet tar över Green Team

Svenskt Friluftsliv (paraplyorganisationen för friluftslivet) har sedan 2009 drivit projektet Green Team. Det tas från årsskiftet över av Studiefrämjandet. Ett antal frisksportklubbar har genom åren varit delaktiga.

Mer än 1000 barn i mellanstadieåldern har under 5 år provat på friluftsliv genom Green Team. I 19 kommuner från Skellefteå i norr till Malmö i söder har fritidsgårdar med hjälp av lokala föreningar, på så sätt erbjudit friluftsaktiviteter med hjälp av de lokala föreningar som engageras. I första hand har projektet hittills vänt sig till barn och ungdomar som sällan eller aldrig utövar friluftsliv. I praktiken innebär det ett par timmars prova-på-aktivitet, en per förening, vid ett antal tillfällen. För den enskilda Green Team-gruppen blir det en serie av aktiviteter under en termin, under skollov eller helger.

Green Team är ett utmärkt sätt att marknadsföra sin förening för barn och ungdomar och på så sätt arbeta med medlemsrekrytering, söka nya målgrupper.

När Studiefrämjandet nu tar över vidgas arbetssättet och målgrupperna för att bättre passa in i Studiefrämjandets profil. Antalet organisationer blir också fler då det förutom Svenskt friluftslivs medlemsorganisationer även Studiefrämjandets kommer ingå.

Studiefrämjandets ser Green Team som ett utmärkt sätt att praktiskt arbeta med förenings- och ledarutveckling med de lokalt engagerade föreningarna. Men också att deltagarna inom Green Team-grupperna kan få grundläggande kunskaper kring natur, miljö, allemansrätten, mm. Green Team blir även ett utmärkt sätt att arbeta med mångfald och integration inom det lokala föreningslivet.

Om din klubb vill veta mer om Green Team, kontakta Per Jarnkvist. Studiefrämjandets nationella samordnare för Green Team eller till närmaste Studiefrämjarkontor. www.studieframjandet.se

Kontakt: per.jarnkvist@studieframjandet.se tel. 070-291 86 66

tl_files/Frisksportfoerbundet/Nyhetsbilder/2014/greenteam.jpg

Skrivet: 26 November, 10:56

Tillbaka