Notiser

SFF får bidrag från Svenskt Friluftsliv

Nu är fördelningen av statsbidrag till landets friluftslivsorganisationer för år 2018 klar. Svenska Frisksportförbundet får 100 000 kr i form av ett organisationsbidrag. Bidraget ska i första hand användas till att utveckla samarbetet med alla våra frisksportklubbar i landet och uppmuntra till mer friluftslivsaktiviteter.

- Det här kommer underlätta för oss att hjälpa våra klubbar till mer lokal verksamhet och att fler människor kan inspireras till att komma ut i vår fantastiska natur. I frisksportrörelsen är alla välkomna, oavsett ålder, kön eller kulturell bakgrund, och behovet att koppla av i en sund miljö har aldrig varit så stort som idag. Vi vill vara en motvikt i en alltmer uppdelad värld, och vi tror på ett samhälle där vi gör saker tillsammans och lär av varandra, säger Kerstin Malm, ordförande i Svenska Frisksportförbundet.

- Anslagshöjningen till 48,7 mnkr ligger kvar i regeringens budget vilket innebär att de inser värdet av friluftsorganisationernas arbete med att barn och unga får pröva på friluftsliv. Det är vi särskilt glada för. I vårt samhälle ökar oron för effekterna av stillasittande och fetma och vi vet att organisationernas arbete att använda naturen som plattform för aktiviteter är ett utmärkt sätt att motverka detta, säger Ulf Silvander generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av bidrag sedan år 2011. Totalt inkom 89 ansökningar från 27 olika organisationer om totalt belopp över 72 miljoner kronor och översökningsgraden var ca 50 %.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet.
Främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv.
Bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

För att ta del av hela protokollet om fördelningen besök http://svensktfriluftsliv.se/beslut-om-bidrag/

För ytterligare information
Kerstin Malm, ordförande i Svenska Frisksportförbundet, kansli@frisksport.se, www.frisksport.se
Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47, ulf.silvander@svensktfriluftsliv.se
www.svensktfriluftsliv.se

Skrivet: 6 Februari, 15:26 av kansli

Tillbaka