Notiser

Redaktionsråd till tidningen Frisksport sökes!

Tycker du om att skriva och/eller fotografera? Har du idéer om vad som borde speglas i Tidningen Frisksport? Frisksportrörelsen söker nu personer till ett redaktionsråd som kan stötta Tidningen Frisksports redaktör.

Uppgifter för redaktionsrådet kan vara att komma med idéer om tidningens innehåll eller att skriva texter eller fotografera. Tidningen kommer ut fyra gånger per år och 2-4 gånger per år behöver redaktionsrådet ha möte (via telefon/dator/träffas) för att diskutera tidningens inriktning och innehåll.
Om du vill anmäla ditt intresse eller veta mer om uppdraget är du välkommen att kontakta fuf.kansli@frisksport.se
/Förbundsstyrelserna i Frisksportrörelsen

Skrivet: 18 Oktober, 13:09 av Sara Brunskog

Tillbaka