Notiser

Löpare lever längre

En ny studie visar att löpare levde i snitt tre år längre än de som inte sprang.

Ur ett folkhälsoperspektiv är främjande av löpning lika viktigt som att undvika rökning, övervikt och för högt blodtryck, enligt forskarna. De fann att hälsovinsterna var desamma oavsett hur länge och snabbt löparna i studien sprang. Det var ingen skillnad i dödlighet mellan att springa mindre än en timme i veckan jämfört med springa över tre timmar.

Källa: Aftonbladet

Skrivet: 7 Oktober, 14:18

Tillbaka