Notiser

Information om ombudsanmälan till förbundsmöten 2020

Viktig information om ombudsanmälan

Klubbar och distrikt har rätt att anmäla ombud till förbundsmötet om de uppfyller följande krav enligt stadgarna: 
  • Senast 1 februari till förbundet rapportera in samtliga medlemmar för senast avslutat verksamhetsår.
  • Senast 1 april (dock senast 3 månader efter avslutat räkenskapsår om klubben har brutet räkenskapsår) till förbundet insända verksamhetsberättelse och uppgift om av årsmötet vald styrelse.
  • Senast 1 april eller senast 3 månader efter verksamhetsårets slut ha betalat in förbundsavgiften för 2019.
Till följd av coronaviruset har några frisksportklubbar ännu inte haft sitt årsmöte. På grund av rådande omständigheter ger förbundsstyrelserna dispens och senaste datum att uppfylla de tre punkterna som listats ovan och ändå få anmäla ombud till förbundsmötet är 4 juni (FUF) och 5 juni (SFF). Detta gäller endast i år på grund av extraordinära omständigheter i och med coronapandemin och kommer inte att godkännas under kommande år.

Antal ombud för en klubb baseras på dess medlemsantal det senaste verksamhetsåret (2019). Antalet ombud är olika beroende på vilket förbund klubben tillhör. Ombuden måste vara medlemmar i det förbund vars förbundsmöte de är ombud till. Skicka in namn- och mailuppgifter på klubbens/distriktets ombud och eventuella suppleanter till kansliet på kansli@frisksport.se 

Ombudsanmälan till FUF:s förbundsmöte ska vara inkommen till kansliet senast den 4 juni 2020
Klubb med upp till 50 medlemmar: 1 ombud
Klubb med 51–100 medlemmar: 2 ombud
Klubb med 101–300 medlemmar: 3 ombud
Klubb med 301 eller fler medlemmar: 4 ombud

Ombudsanmälan till SFF:s förbundsmöte ska vara inkommen till kansliet senast den 5 juni 2020
Klubb med upp till 200 medlemmar: 1 ombud
Klubb med 201–500 medlemmar: 2 ombud
Klubb med 501–1000 medlemmar: 3 ombud
Klubb med 1001 medlemmar: 4 ombud

Distrikten har rätt att sända 2 ombud till förbundsmötet.
Klubb som inte utnyttjar sin rätt att sända ombud kan låta det egna distriktet disponera den rätten. Den överförda dispositionsrätten måste styrkas genom årsmötes- eller styrelsemötesprotokoll från den överförande klubben.

Skrivet: 20 Maj, 13:06 av Sara Brunskog

Tillbaka