Notiser

Inga förbundsarrangemang förrän tidigast i maj

På grund av Folkhälsomyndighetens nya direktiv kommer inte Frisksportförbunden att arrangera några fysiska utbildningar, läger eller träffar innan 30 april.

Förbundsstyrelserna inom Frisksportrörelsen har beslutat att inte ordna några arrangemang på förbundsnivå fram till och med 30 april. Vi följer utvecklingen och tar nya beslut under våren.

Frisksportklubbar och -distrikt tar egna beslut om sin egen verksamhet utifrån lokala föreskrifter och vad som passar för respektive verksamhet.

Inställda arrangemang våren 2021:

Januari: Nyårskurs på Stensund

Mars: Vårkurs

Mars: Fjällvecka

April: Påskkurs

April: Vildmarksvandring i Tintomaras spår

Ta kontakt med förbundskansliet på 076-558 54 24 eller kansli@frisksport.se om du har frågor.

Skrivet: 22 December, 09:23 av Sara Brunskog

Tillbaka