Notiser

Frisksportens ungdomsförbund bildat

Frisksportrörelsen består nu av Svenska Frisksportförbundet (SFF) och Frisksportens Ungdomsförbund (FUF). Vi ringde upp Josefin Sahlberg, ordförande i nybildade Frisksportens Ungdomsförbund.

Grattis Josefin, hur känns det?

Bra, spännande och ärofullt!

Vilka är ni i styrelsen för FUF?

Eric Schooner är vice ordförande och Anki Riedel kassör. Mats Johansson samt Sofia Lönnberg är ledamöter och Mie Jarl är suppleant.

Vad är det bästa med FUF?

Förutom att vi kommer att kunna ta emot statliga bidrag, så är vi nu fler engagerade på förbundsnivå, vilket är positivt. Vi kommer att samarbeta mycket med Svenska frisksportförbundet, tex ska vi försöka hålla styrelsemöten samtidigt.

Vi kan fokusera på ungdomsfrågor och aktiviteter. Även löftesfrågan kommer nog att få större utrymme inom ungdomsförbundet.

För att organisationen ska kunna få statliga bidrag krävs att det bildas ungdomsdistrikt och klubbar, hur många hoppas du på under det första året?

Vi måste få ihop minst 5 klubbar i olika distrikt för att få söka bidrag, men jag tror att det blir minst 7-8stycken. Ju fler ungdomsmedlemmar vi har i ungdomsklubbar desto mer bidrag får vi att göra bra och roliga saker för.

---

Läs också rapporten från Svenska Frisksportförbundets förbundsmöte.

Varför har vi bildat Frisksportens Ungdomsförbund? Läs mer i förslaget till förbundsmötet.
Vad innebär beslutet för förbund, klubbar och distrikt? Läs mer i Frågor och svar.

Frågor om Frisksportens Ungdomsförbund kan ställas till kansli@frisksport.se

Den 7 september hålls en informationsträff i Motala Frisksportklubbs stuga dit alla klubb- och distriktsstyrelser är välkomna. Mer information kommer.

Svenska Frisksportförbundets styrelse nås på styrelsen@frisksport.se

Ungdomens Frisksportförbunds styrelse nås på fufstyrelsen@frisksport.se

Foto: Hans-Olof Carlson

Skrivet: 16 Juli, 21:49 av Emelie Malmborg

Tillbaka