Notiser

Flamman till Mats Hultgren och midsommarkommittén

Träskulpturen Flamman delas varje år ut till en person eller grupp som gjort stora prestationer för frisksporten. Årets mottagare är Mats Hultgren och Stensunds Midsommarkommitté.

Mats har de senaste åren arbetat hårt för att förbättra och utveckla bland annat campingen på Stensund och lyckats bra med detta!

Det årliga arbetet med miljön på och runt folkhögskolan är en förutsättning för att vi vart femte år ska kunna ha riksläger där och detta har i decennier till stor del genomförts av midsommarkommittén. Ett stort tack till dess medlemmar och till Mats!

Gun Thorsson

Skrivet: 7 Oktober, 14:21

Tillbaka