Frisksportkalendern

Förbundsmöte SFF

5 Juli (00:00 - 23:59)

Svenska Frisksportförbundets förbundsmöte sker under rikslägret på Stensund söndagen den 5 juli 2018 kl. 10.00.

Motion ska vara inkommen till kansliet senast 26 april 2020. Ombudsanmälan ska vara inkommen till kansliet på kansli@frisksport.se senast 5 juni 2020. Information om rösträtt, motionsrätt och ombudsfördelning hittar du i gällande stadgar (klicka här).

Tillbaka