Frisksportkalendern

SFF:s förbundsmöte

8 Juli (10:00 - 16:00)

VÄLKOMMEN TILL

SVENSKA FRISKSPORTFÖRBUNDETS FÖRBUNDSMÖTE

under rikslägret i Karlsborg

söndagen den 8 juli 2018 kl.10:00

 

Motion ska vara inkommen till kansliet senast 8 maj 2018.

Ombudsanmälan ska vara inkommen till kansliet på kansli@frisksport.se senast 8 juni 2018.

Information om rösträtt, motionsrätt och ombudsfördelning hittar du i gällande stadgar (klicka här).

Vänligen,

Svenska Frisksportförbundets styrelse

Tillbaka