Frisksportkalendern

FUF:s förbundsmöte

7 Juli (13:00 - 18:00)

VÄLKOMMEN TILL

Frisksportens Ungdomsförbunds förbundsmöte

under rikslägret i Karlsborg

lördagen den 7 juli 2018 kl. 13.00

 

Motion ska vara inkommen till kansliet senast 7 maj 2018.

Ombudsanmälan ska vara inkommen till kansliet på kansli@frisksport.se senast 7 juni 2018.

Information om rösträtt, motionsrätt och ombudsfördelning finns i gällande stadgar (klicka här).

 

Frisksporthälsningar

Förbundsstyrelsen i Frisksportens Ungdomsförbund

Tillbaka