Frisksportkalendern

Förbundsmöte FUF

4 Juli (00:00 - 23:59)

Frisksportens Ungdomsförbunds förbundsmöte sker under rikslägret på Stensund lördagen den 4 juli 2020 kl. 16.00.

Motion ska vara inkommen till kansliet senast 25 april 2020. Ombudsanmälan ska vara inkommen till kansliet på kansli@frisksport.se senast 4 juni 2020. Information om rösträtt, motionsrätt och ombudsfördelning finns i gällande stadgar (klicka här).

Tillbaka