Till förbundet:

Bendersvallen

Konstgräsplanen, Foto: Viktor Thorsson
Konstgräsplanen i Vara, 4 februari 2012

Mitt i lägercentrum bygger Vara konstgräs AB en konstgräsplan - kallad Bendersvallen. Bendersvallen kommer vara 105 x 65 meter med linjer för 11-manna spel. Planen är även anpassad för att kunna spela 7-manna fotboll. Runt konstgräsplanen kommer ett staket förhindra att bollen försvinner t.ex. ut på vårt campingområde. Konstgräsplanen kmmer att stå färdig under våren 2012.

Att spela på konstgräs sägs likna att spela på vanligt gräs, men att det "bränns" mer att slänga sig eller trilla på konstgräset.

Lägret kommer disponera Bendersvallen under veckan. I första hand kommer planen att användas för fotboll, men ev. kan gympan förläggas till konstgräsplanen. Vi disponerar även en annan 11-manna plan med vanligt gräs. Denna gräsplan ligger inte i lägercentrum utan precis utanför campingområdet.