Till förbundet:

Nyheter

Förbundsmöte

Förbundsmöte i Vara

Välkommen till Svenska Frisksportförbundets förbundsmöte i Vara lördagen den 14 juli, 2012

Motion ska vara inkommen till kansliet senast 9 maj 2012. Ombudsanmälan ska vara inkommen till kansliet senast 31 maj 2012. Information om rösträtt, motionsrätt och ombudsfördelning hittar Du i gällande stadgar.

Skrivet: 6 Februari, 00:00 av Johan Schröder

Tillbaka