Valberedning

Valberedningarnas uppgift är att ta fram förslag på styrelse- och kommittéledamöter tilll Svenska Frisksportförbundet, Frisksportens Ungdomsförbund och styrelseledamöter i Stiftelsen Frisksportgården. Dessa ledamöter väljs på förbundsmöten vartannat år.

Valberedning Svenska Frisksportförbundet:

Keith Malm (FK Fyren)
Jeanette Ahlgren (Direktansluten) - Sammankallande
Jenny Henningsson (FK Fyren) Sofia Westman Frisksportarnas Skärmflygklubb
   

Kontakt: sff.valberedning@frisksport.se


Valberedning Frisksportens Ungdomsförbund

Keith Malm (FK Fyren) - Sammankallande
Lucia Paust (Sjövalla Frisksportundom)
Linus Staf (Motala Frisksportungdom)
   

Kontakt: fuf.valberedning@frisksport.se