Valberedning

Valberedningarnas uppgift är att ta fram förslag på styrelse- och kommittéledamöter tilll Svenska Frisksportförbundet, Frisksportens Ungdomsförbund och styrelseledamöter i Stiftelsen Frisksportgården. Dessa ledamöter väljs på förbundsmöten vartannat år.

Valberedning Svenska Frisksportförbundet:

Keith Malm (FK Fyren)

Christer Påhlson (direktansluten)
   

Kontakt: sff.valberedning@frisksport.se


Valberedning Frisksportens Ungdomsförbund

Keith Malm (FK Fyren)

Robin Lindqvist (FK Skill)
   

Kontakt: fuf.valberedning@frisksport.se