Till förbundet:

Bli medlem

Medlemsavgifter

Ålders- eller sjukpensionär       250 kr
Junior (-14 år) 250 kr
Ungdom (14-19 år) 250 kr
Senior (20 år -) 350 kr
Ensamstående med junior 500 kr
Familj på samma adress 700 kr

Som medlem får du...
- tidningen Frisksport (ett ex per familj)

- klubbinformation direkt hem i brevlådan
- Fritt deltagande i alla aktiviteter (om inte åldersindelning eller dylikt finns)
- Disponera klubbens klätterutrustning, beachvolleynät, skridskosegel, cirkusprylar...
- disponera klubblokalen i Societetshuset
- subventionerade resor till träffar och läger
- subventionerat deltagande i kurser
- rabatt på Stensunds midsommarfirande
- rabatt på Frisksportförbundets riksläger 

Som medlem lovar du
att följa klubbens regler:
- Frisksportverksamhet är helt fri från tobak, alkohol och andra droger
- Frisksportverksamhet är fri från all form av mobbning och rasism

Medlemsförsäkran (gäller alla)
Jag sympatiserar med frisksportens helhetssyn sådan den är foemulerad i förbundsprogrammet och förbinder mig att i frisksportsammanhang inte förtära drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent (=1,8 viktprocent) alkohol eller använda tobak eller narkotika i någon form.

Frisksportlöftet (obligatoriskt för 12-18 år, frivilligt för övriga)
Jag förbinder mig att inte i något sammanhang förtära drycker, vilka innehåller mer än 2,25 volymprocent (1,8 viktprocent) alkohol eller använda tobak eller narkotika i någon form.

Ansök om medlemskap