Tidningen Frisksport

Tidningen Frisksport

Tidningen Frisksport är Frisksportörelsens medlemstidning.

I tidningen speglas det som har hänt och kommer att hända i frisksportsverige. Redaktionen strävar efter att hänga med och berätta om nya trender inom våra områden; hälsa, idrott, drogfrihet, friluftsliv, internationell solidaritet och hållbar utveckling. Och så försöker vi ta hand om vår historia och sneglar ibland bakåt.

Du kan läsa tidningen om du klickar här.

Tidningen kommer ut med 4 nummer per år.
Vikarierande redaktör är Linn Austli, Annebergs Frisksportklubb

Utgivningsplan 2018:

nr 1
Manusstopp: 2 feb
Kommer ut: v 11

nr 2
Manusstopp: 20 april
Kommer ut: v 22

nr 3
Manusstopp: 24 aug
Kommer ut: v 40

nr 4
Manusstopp 2 nov
Kommer ut: v 50


Det går att prenumerera på tidningen för den som inte är medlem.
Det kostar 150 kr/år. Kontakta förbundskansliet.

 

Kontakta Tidningen Frisksport:

Tidningen Frisksport
c/o Sara Brunskog
Pionjärvägen 26
556 27 Jönköping

E-post: tidningen@frisksport.se
Telefon kansliet: 0156-532 10