Tidningen Frisksport

Tidningen Frisksport

Tidningen Frisksport är Frisksportörelsens medlemstidning.

I tidningen speglas det som har hänt och kommer att hända i frisksportsverige. Redaktionen strävar efter att hänga med och berätta om nya trender inom våra områden; hälsa, idrott, drogfrihet, friluftsliv, internationell solidaritet och hållbar utveckling. Och så försöker vi ta hand om vår historia och sneglar ibland bakåt.

Du kan läsa tidningen om du klickar här.

Tidningen kommer ut med 4 nummer per år.
Redaktör är Sara Brunskog, Jönköping

Utgivningsplan 2017:

nr 1
Manusstopp: 3 feb
Kommer ut: v 9

nr 2
Manusstopp: 18 april
Kommer ut: v 19

nr 3
Manusstopp: 28 aug
Kommer ut: v 39

nr 4
Manusstopp 17 nov
Kommer ut: v 50


Det går att prenumerera på tidningen för den som inte är medlem.
Det kostar 150 kr/år. Kontakta förbundskansliet.

 

Kontakta Tidningen Frisksport:

Tidningen Frisksport
c/o Sara Brunskog
Pionjärvägen 26
556 27 Jönköping

Tel redaktören: 072-016 32 50
E-post: tidningen@frisksport.se