Förbundsstyrelse Svenska Frisksportförbundet

Här nedanför hittar du ledamöterna i SFF:s förbundsstyrelse mandatperioden 2020-2022
E-post: sff.styrelse@frisksport.se

För e-post till enskild ledamot använd:
fornamn.efternamn@frisksport.se

Ordförande

Mats Johansson
070-493 06 64  

Kassör

Ledamot

Rasmus Gustafsson
072-228 27 32
Thomas Strömbäck
072-524 44 04

Ledamot

Ledamot

Fredric Svensson
070-663 75 33
Jesper Antonsson
073- 043 61 62Verkställande utskott (VU)

VU består av ordförande och kassör.
E-post: sff.vu@frisksport.se

 

Revisorer

För e-post använd:
fornamn.efternamn@frisksport.se

Ove Pettersson
070-816 46 68

Revisorsuppleanter

Karl-Gunnar Miltsis
070-539 37 58
Kjell Edlund
070-760 58 45

 

Replacing Emoji...