Till förbundet:

Trosa kommun

Stensund ligger i Trosa kommun. Det är en ung kommun med gamla anor. Trakten runt Trosa har varit befolkad sedan mycket lång tid tillbaka. Spåren finns kvar än idag. Landsbygden runt Vagnhärad och Västerljung är rik på fornminnen – runstenar, gravrösen och fornborgar vittnar om ett kustlandskap befolkat av jordbrukare och fiskare. Vid Tuna by i Västerljungs socken hittades på 1700-talet Sveriges största guldskatt. Den finns nu bevarad på Historiska museet i Stockholm.

Genom kommunen flyter stillsamt Trosaån, den gamla båtförbindelsen med Mälaren som gjorde Trosa till en viktig handelsstad. Dagens Trosa var bara skärgård på den tiden och den dåvarande staden låg ungefär där Trosa lands kyrka ligger idag.

Trosa, Vagnhärad och Västerljung tillhörde under några år Nyköpings kommun men 1992 delades storkommunen och Trosa kommun bildades. Sammanlagt bor här idag ca 11 500 invånare. Under sommarhalvåret ökar befolkningen väsentligt och besöksnäringen är ett viktigt inslag.

Sedan valet 2010 styr en borgerlig majoritet Trosa kommun för andra mandatperioden i följd. Den borgerliga majoriteten i Trosa är liksom på riksplanet sammansatt av moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosaradikalerna bildar tillsammans opposition i Trosa kommun. Sedan valet 2010 sitter även Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige.

Trosa kommun är en tillväxtkommun i en expansiv region och har ett starkt näringsliv jämte låg arbetslöshet. Närheten till Stockholm utgör tillsammans med den unika skärgårds- och kulturmiljön några av de faktorer som bidrar till att många väljer att bosätta sig här.

Till Trosa kommer varje år turister, konferensgäster och andra besökare i stora skaror. Många vill ha information om var man kan bo, äta och handla.