Till förbundet:

Stensunds folkhögskola

Slotten och herrgårdarna i Södermanland” härstammar i stor utsträckning från den s.k. storhetstiden. Så är inte fallet med Stensund. Slottet som det i dagligt tal kallas, tillkom så sent som under första världskriget. Marken avstyckades från Åda säteri och förvärvades av skeppsredaren Emil Löfgren 1917. Under åren 1918 - 1920 byggdes slottet i tidstrogen herrgårdsstil. Det fick då namnet Ethelsborg efter byggherrens maka Ethel, som fick huset som morgongåva. Arkitekt var Arvid Stille som sedan blev länsarkitekt i Södermanlands län.

Några år senare bytte slottet ägare. Det inköptes av generalkonsuln och hovjuveleraren Jean Jahnsson. Han smyckade slottet med konst av olika slag, bl a genom inköp från Bukowskis konsthandel i Stockholm och från Frankrike. Utöver ovanligt rika konstsamlingar i silver, textilier och målningar, hade han på Stensund samlat en av vårt lands förnämsta privatsamlingar av gamla vapen som senare auktionerades bort vid ägarbyte 1933.

Ny slottsherre blev sedan direktör Carl Mathiesen, även kallad ”Banankungen”. Han inriktade sig i första hand på att försköna trädgården. Från slottets tidigare ägare förvärvade han bl a fyra sandstensfigurer som symboliserar de fyra årstiderna samt två lejonskulpturer, införda från Frankrike som fortfarande pryder trädgården. I slottet finns fortfarande konstföremål kvar från Jean Jahnssons tid samt några oljemålningar deponerade av Nationalmuseum.

Direktören och frisksportentusiasten Conrad Åhlberg köpte Stensund 1944 och året efter förvärvade ”huvudmannen” Svenska Frisksportförbundet slottet jämte 75 tunnland mark.

Verksamheten vid Stensund är känd för arbetet mot droger och Stensund är helt alkoholfritt, eftersom droger av alla slag hindrar oss från att växa. Skolans läge och lokalernas utformning ger stora möjligheter till idrott, friluftsliv och friskvård. Här finns möjligheter att använda gym, långfärdsskridskor och klättervägg.