Till förbundet:

Styrelsen och övriga förtroendevalda

Styrelsen
Christer Påhlsson, Trosa FK, ordförande
Elsina Flach, Trosa FK, kassör
Martin Karlsson, FK Björken, sekreterare
Bernt Karlsson, Nyköpings FK, ledamot
Stina Påhlsson, Trosa FK, ledamot
Lena Tholse, Nyköpings FK, ledamot

Revisorer
Rasmus Gustafsson, Trosa FK
Linus Hagander, Trosa FK

Valberedning
Vakant