Till förbundet:

Styrelsen och övriga förtroendevalda

Ordförande: Björn Friberg telnr: 070-655 67 67

Vice ordförande: Karin Langseth 

Kassör: Martin Karlsson telnr: 070-675 44 35

Sekreterare: Marcus Polso

Ledamöter:
Emmelie Karlsson
Jeanette Folkegård

Suppleant: Pontus Landström

Revisor: Ove Pettersson

Revisorsuppleant: Christer Påhlson

Valberedning:
Rasmus Gustafsson (sammankallande)
Lovisa Thörnvall
Jeanette Ahlgren

Cirkusskolans kommitté:
Pontus Landström
Jeanette Ahlgren