Till förbundet:

Östergötlands Frisksportdistrikt

 

Distriktets främsta uppgift är att stötta klubbarna i distriktet på olika sätt. Vi samordnar olika arrangemang så som kurser, läger och utflykter. Vi stöttar även klubbarna ekonomiskt i olika projekt och arrangemang.

Distriktets klubbar

Frisksport Ljungsbro
Linköpings FK
Frisksport Motala
Norrköpings FK
Vadstena FK
 

Distriktsstyrelse

Ordförande
Bo Eliasson Frisksport Motala
Sekreterare Caroline Millberg
Frisksport Motala
Kassör
Mats Johansson Frisksport Motala
Ledamot Bertil Danielsson
Linköpings Frisksportklubb
Ledamot Kari Adolfsson Norrköpings Frisksportklubb
Ledamot Evy Adolfsson Frisksport Motala
Ledamot Ingmar Zetterholm Norrköpings Frisksportklubb
Ledamot Lena Berg
Frisksport Ljungsbro
Ledamot Matilda Landoff Frisksport Motala
Ledamot Signe Hedbrant Frisksport Ljungsbro