Orientering

Orientering

Orientering är en idrott som går ut på att med hjälp av karta och kompass besöka ett antal kontroller på kortast möjliga tid. Start, mål och kontroller utgör en "orienteringsbana". Kontrollpunkterna markeras oftast i terrängen av orange-vita skärmar. Vid skärmarna sitter nuförtiden oftast en elektronisk kontroll som skickar information till ett slags minne som varje orienterare har med sig. När löparen kommer i mål förs informationen över från orienterarens minne till en dator. Datorn kontrollerar att löparen besökt alla kontroller i rätt ordning. Den räknar också ut vilken tid löparen haft på varje delsträcka och vilken placering löparen får.

Orienteringens kombination av friluftslivets naturupplevelser, motionsidrott och hjärngympa är svårslagen och detta är skälet till att den både är och har varit en viktig del av Frisksportrörelsens verksamhet under lång tid. Varje år arrangeras både riksmästerskap och lägermästerskap i samband med rikslägret. Många frisksportklubbar står som arrangörer eller medarrangörer för större tävlingar till exempel O-ringen.