Om Svenska Frisksportförbundet

Svenska Frisksportförbundet är en demokratisk organisation, öppen för alla människor som delar våra värderingar. Förbundet är obundet i religiösa och partipolitiska frågor, men eftersom vi vill påverka såväl enskilda människor som samhället i stort tar vi ställning i samhällsfrågor inom våra intresseområden.

För information om vad frisksport står för läs gärna vårt förbundsprogram.

Frisksportrörelsens delar

Frisksportrörelsen organiseras i:

  • Svenska Frisksportförbundet (SFF)
  • Frisksportens Ungdomsförbund (FUF)
  • Stensunds folkhögskola
  • Distrikt i SFF
  • Distrikt i FUF
  • Klubbar i SFF
  • Klubbar i FUF

 
Svenska Frisksportförbundet

Svenska Frisksportförbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet som hålls vartannat år. Förbundsmötet beslutar om rörelsens stadgar samt tillsätter en förbundsstyrelse och ett antal förbundskommittéer. Distrikt och klubbar är delar av Svenska Frisksportförbundet och dessa organiseras enligt förbundets stadgar.

 
Frisksportens Ungdomsförbund

Frisksportens ungdomsförbund organiserar förbundets ungdomsdistrikt och ungdomsklubbar. Mer info finns här.
 

Stensunds Folkhögskola

Frisksportrörelsen äger genom Stiftelsen Frisksportgården anläggningen Stensund som ligger vid havet utanför Trosa. Svenska Frisksportförbundet är stiftelsens huvudman och stiftelsens styrelse väljs vid SFF:s förbundsmöte.
 

Distrikt

Klubbarna organiseras i tio distrikt. Distrikten har egna årsmöten och styrelser. Vissa klubbar har inga distrikt, och räknas då som "fristående".
 

Klubbar

Den mesta av verksamheten i Svenska Frisksportförbundet bedrivs av klubbar. Klubbarna styrs av rörelsens stadgar samt sina egna årsmöten och styrelser.