Om Frisksportens Ungdomsförbund

Frisksportens Ungdomsförbund är en demokratisk organisation, öppen för alla människor som delar våra värderingar. Förbundet är obundet i religiösa och partipolitiska frågor, men eftersom vi vill påverka såväl enskilda människor som samhället i stort tar vi ställning i samhällsfrågor inom våra intresseområden.
 

Frisksportrörelsens delar

Frisksportrörelsen organiseras i:

  • Svenska Frisksportförbundet (SFF)
  • Frisksportens Ungdomsförbund (FUF)
  • Stensunds folkhögskola
  • Distrikt i SFF
  • Distrikt i FUF
  • Klubbar i SFF
  • Klubbar i FUF

 
Svenska Frisksportförbundet

SFF är det andra förbundet i frisksportrörelsen. Mer info här. SFF är huvudman för Stensunds Folkhögskola.
 

Frisksportens Ungdomsförbund

Frisksportens Ungdomsförbund (FUF) organiserar rörelsens ungdomsdistrikt och ungdomsklubbar. FUFs högsta beslutande organ är förbundsmötet, som hålls vartannat år. Förbundsmötet beslutar om rörelsens stadgar, samt tillsätter en förbundsstyrelse och ett antal förbundskommittéer.
 

FUF:s distrikt

Klubbarna organiseras i ett antal distrikt. Distrikten har egna årsmöten och styrelser.
 

FUF:s klubbar

Det mesta av verksamheten i Frisksportens Ungdomsförbund bedrivs av klubbar. Klubbarna styrs av sina egna stadgar, årsmöten och styrelser.