Till förbundet:

Styrelse

 

Ordförande Olle Malmsten 011-12 62 15 E-post olle.malmsten@frisksport.se
Sekreterare Joe Steinhauer 013-328 80 87 E-post joe.steinhauer@frisksport.se
Kassör Eilert Viking 013-328 80 87 E-post eilert.viking@frisksport.se
Ledamot Ingemar Zetterholm 011-13 00 25 E-post ingemar.zetterholm@frisksport.se
Ledamot Ylva Viking 011-14 02 89 E-post ylva.viking@frisksport.se
       
       

 

 

 

 

 Ordföranden Olle Malmsten har varit medlem i NFK sedan födseln. Som barn och ungdom har han varit med på, och senare även arrangerat klubbläger, distriktsläger, riksläger och ungdomsträffar. Han har även med sin bror varit ungdomsledare för klubbens trampolinverksamhet under flera år. Han har tidigare suttit med i klubbstyrelsen, och även några år i distriktsstyrelsen och förbundsstyrelsen.

Sekreteraren Joe Steinhauer är medlem i NFK sedan 2002. Hon har varit med på flera klubb- och förbundsaktiviteter och har gått en ungdomsledarkurs. Hon har bl.a. varit aktiv som funktionär på ungdomslägret i Näkna 2011, deltagit i förbundets vinterfjällveckor, organiserat en vandring i Eklandskapet i Linköping och gillar arbetsdagar på ön.

Kassören Eilert Viking är medlem i NFK sedan födseln. Som barn, ungdom och även vuxen har han varit på många klubb-, distrikts- och förbundsaktiviteter och som ungdom var han mycket aktiv i NFKs innebandy- och volleybollag. Han har varit funktionär på många klubbaktiviteter och -läger både i NFK, distriktet och förbundet, samt har deltagit i ett flertal kurser. Eilert började jobba i styrelsen som ledamot när han var tonåring. Därefter blev han sekreterare och senare kassör. Därutöver var han ledamot i distriktstyrelsen följt av ordförandeskapet i detsamma, samt revisor för Linköpings Frisksportklubb. Emellanåt hade Eilert några uppehåll i styrelsearbetet t.ex. under universitetsstudieperioden och vid arbete utomlands.

Ledamoten Ylva Viking började i NFK 1955. Ylva hade hand om juniorgrupperna i lokalen på Ljuragatan och tonårsgrupperna på ön och hon var också medlem i klubbens teatergrupp. Innan hon blev mamma har hon varit aktiv i klubbens styrelse. Dessutom har hon varit funktionär på många ungdoms- och riksläger samt en aktiv insändare av bidrag till programbladet. Efter hon blev pensionerad tog hon hand om uthyrningarna av ön och har varit i ö-rådet.

Ledamoten Ingemar Zetterholm blev medlem i NFK 1962. Sedan dess har han varit med på de flesta aktiviteter, som klubben har haft, dessutom ca femton av förbundets vinterfjällveckor och nästan alla riksläger. Han var en av medlemmarna som i början av 60-talet var med och byggde kajaker, som sedan användes för att paddla till rikslägret i Branstorp, Västergötland. Dessutom har Ingemar varit ledamot i klubbstyrelsen i många år och även ledamot i distriksstyrelsen. Förutom styrelseledamot är Ingemar just nu aktiv i ö-rådet och är NFKs ombud till distriktstyrelsen.

 

Övriga val

 
Revisorer Kari Adolfsson, Lars Schröder
Revisorsuppleanter Sten Andersson, Oksama Korolova
Valberedning Kari Adolfsson, Ing-Marie Malmsten
Webbansvarig hemsidan Emma Zetterholm, emmaz80@hotmail.com
Redaktör för Kulingen Joe Steinhauer
Medlemsregistrator Eilert Viking
Klubblokalansvarig Kari Adolfsson
Ombud till NBV årsmöte Kari Adolfsson
Ombud till distriktsårsmötet Ing-Marie Malmsten, Eilert Viking, Sten Andersson och Oksama Korolova
Facebook-ansvarig Oksama Korolova
Ö-råd Ingemar Zetterholm, Håkan André och Kari Adolfsson

 

Revisorer    Kari Adolfsson, Ing-Britt Haslum
Revisorsuppleanter    Lars Schröder

Kommittéer
Programkommitté    Ing-Britt Haslum, Kari Adolfsson, Renate Jonsson
Ö-kommitté    Ingemar Zetterholm, Roger Drage, Viktoria Eriksson

Valberedning    Kari Adolfsson, Gunni Håkansson

Övriga val
Webbansvarig hemsidan    Emma Zetterholm
Redaktör för Kulingen    Joe Steinhauer
Medlemsregistrator    Eilert Viking
Klubblokalansvarig    Gunni Håkansson, Kari Adolfsson
Ombud till NBV årsmöte    Ingemar Zetterholm, suppleant Kari Adolfsson
Ombud till distriktsårsmötet    Gunni Håkansson Olle Malmsten,    Ylva & Hans Viking