Till förbundet:

Vill du bli medlem i vår klubb?

 

All verksamhet inom frisksportförbundet och i våra klubbar är fri från tobak, alkohol och andra droger. Därför är ett av förbundets mål att alla medlemmar skall avlägga det så kallade frisksportlöftet, där man förbinder sig att så länge medlemskapet består att inte använda tobak, alkohol eller andra droger. För ungdomar mellan 12 och 18 år är löftet obligatoriskt och ett villkor för medlemskap.

 

 

Vi har följande medlemsavgifter:

Familj

500 kr/år med barn 20 år och yngre

7-20 år

100 kr/år

21 år och över

250 kr/år

Betala in avgiften på vårt plusgirokonto 27 17 57-7. Glöm inte att notera födelsedatum (åååå-mm-dd), namn och adress samt om du vill avlägga frisksportlöftet, så vi kan registrera dig som medlem och så att du får förbundets tidning Frisksport mm.

Kontakta gärna vår medlemsregistrator eller någon annan som du känner i klubben som kan ge dig hjälp om du har några frågor.

Medlemsregistrator: Eilert Viking eilert.viking@frisksport.se
013-328 80 87

Norrköpings Frisksportklubb
Ljuragatan 111
603 51 Norrköping