Till förbundet:

Vill du bli medlem i vår klubb?

 

All verksamhet inom frisksportförbundet och i våra klubbar är helt fri från tobak, alkohol (med mer än 2,25 volymprocent eller 1,8 viktprocent) och andra droger. Frisksportförbundets mål att alla medlemmar ska avlägga det frivilliga så kallade frisksportlöftet, där man förbinder sig att så länge medlemskapet består aldrig använda tobak, alkohol (med mer än 2,25 volymprocent eller 1,8 viktprocent) och andra droger. För ungdomar mellan 12 och 18 år är frisksportlöftet obligatoriskt och ett villkor för medlemskap.

 

Vi har följande medlemsavgifter:

Familj

500 kr/år med barn 20 år och yngre

7-20 år

100 kr/år

21 år och över

250 kr/år

Betala in avgiften på vårt plusgirokonto 27 17 57-7 och ange eller e-posta dina kontaktuppgifter till norrkoping@frisksport.se. Vi behöver ditt födelsedatum (åååå-mm-dd), namn, adress och telefonnr samt veta om du vill avlägga det frivilliga frisksportlöftet eller ej, så vi kan registrera dig som medlem och så att du får frisksportförbundets tidning Frisksport m.m.

Kontakta gärna vår medlemsregistrator eller någon annan som du känner i klubben som kan ge dig hjälp om du har några frågor:

Medlemsregistrator: Eilert Viking eilert.viking@frisksport.se
013-328 80 87

Norrköpings Frisksportklubb
Ljuragatan 111
603 51 Norrköping