Till förbundet:

Styrelse

 

Ordförande Claudia Weber-Lensing          
0739-846976
vice Ordförande 
Malin Murtnes  
Sekreterare Jenny Lundgren  
Kassör Lena Berg  
Ledamot Maja Murtnes