Kommittéer/arbetsgrupper

Följande kommittéer och arbetsgrupper är valda för perioden 2018-2020. För e-post till enskild ledamot använd
fornamn.efternamn@frisksport.se

 

Kommittéer

Friluftslivskommitté

Utbildningskommitté

Magnus Walldén (Frisksportarnas Skärmflygklubb) Lisa Hallingström (Frisksport Ljungsbro)
Olle Sahlberg (Värnamo FK) Kerstin Ehnroth (FK Humlan)
Mattias Wuopio (Falu FK)
friluftsliv@frisksport.se utbildning@frisksport.se
 

 

Informationskommitté, Programkommitté och Rekryteringskommitté

Vakant 

Arbetsgrupper

Miljöpolicygrupp

Frisksportarnas Fjällvecka

Johan Hoffstedt (Motala FK)
Pirkko Renglin (Direktansluten)
Simon Svensson (Motala FK)
Kerstin Larsson (Jönköpings FK)
Caroline Gustafsson (FK Ringen) Ingemar Wetterholm (Mölnlycke FK)
Johanna Lundgren (FK Humlan)
Margit Nelson Wareborn (Mölnlycke FK)

fjallveckan@frisksport.se  
   

Gemensamt arbetsutskott FUF och SFF

 
Mats Johansson
Linus Hagander
Rasmus Gustafsson
Sara Brunskog
Erik Schooner
au@frisksport.se
Replacing Emoji...
Replacing Emoji...
Replacing Emoji...