Kommittéer/arbetsgrupper

Följande kommittéer och arbetsgrupper är valda för perioden 2016-2018. För e-post till enskild ledamot använd
fornamn.efternam@frisksport.se

 

Kommittéer

Friluftslivskommitté

Programkommitté

Magnus Walldén (Frisksportarnas Skärmflygklubb) Vakant
Olle Sahlberg (Värnamo FK)  
Mattias Wuopio (Falu FK)
idrott@frisksport.se
 

 

Informationskommitté

 

Rekryteringskommitté

Vakant

Vakantinformation@frisksport.se

 

Utbildningskommitté

Vakant


 

Arbetsgrupper

Webbgrupp

Frisksportarnas Fjällvecka

Vakant Pirkko Renglin (Direktansluten)

Kerstin Larsson (Jönköpings FK)
webb@frisksport.se Ingemar Wetterholm (Mölnlycke FK)
  Margit Nelson Wareborn (Mölnlycke FK)

fjallveckan@frisksport.se  
   

Gemensamt arbetsutskott FUF och SFF

 
Mats Johansson
Linus Hagander
Rasmus Gustafsson
Sara Brunskog/Linn Austli
Erik Schooner 
au@frisksport.se

 

Replacing Emoji...
Replacing Emoji...
Replacing Emoji...