Till förbundet:

Tidning

Som medlem i Jönköpings Frisksportklubb får man två tidningar - klubbtidningen och förbundets tidning.

Klubbtidningen kallas "Mustmästarna" och skickas ut till alla medlemmar varannan månad, med nyheter, tips och artiklar.

Förbundets tidning, tidningen Frisksport, får varje medlem 4 gånger om året. Där kan man läsa om vad andra klubbar hittat på, om stora arrangemang och annan härlig läsning.

Tidningen frisksport