Till förbundet:

Bli medlem

Som medlem i Jönköping Frisksportklubb har du tillträde till alla aktiviteter inom klubben, samt får rabatter och förtur till olika resor, läger och arrangemang. Du får också Jönköping FK:s klubbtidning "Mustmästarna" hemskickad varannan månad, och Svenska Frisksportförbundets tidning fyra gånger om året.

För dig som är medlem har vi en medlemsavgift per år.

Gör så här:

  1. Tänk över om frisksport är något för dig.
  2. Betala in medlemsavgift (och ev träningsavgift) till postgiro 57 75 77-0
  3. Glöm inte skriva in uppgifter om samtliga anmälda (namn, personnummer, adress, telefon, mailadress) när du betalar.
    eller skicka uppgifter till kenneth.maria@telia.com

Medlemsavgift är:

0 - 12 år (född 2004 eller senare) - 150 kr/år
13 - 20 år (född 1996 till 2003) - 200 kr/år
21 år - (född 1995 eller tidigare) - 300 kr/år
Familj (2 vuxna och deras hemmavarande barn födda 1994 eller senare) - 600 kr/år