Till förbundet:

Bli medlem

Som medlem i Jönköping Frisksportklubb har du tillträde till alla aktiviteter inom klubben, samt får rabatter och förtur till olika resor, läger och arrangemang. Du får också Jönköping FK:s klubbtidning "Mustmästarna" hemskickad varannan månad, och Svenska Frisksportförbundets tidning fyra gånger om året.

För dig som är medlem har vi en medlemsavgift per år, samt en träningsavgift per termin för den som är med på cirkus- och trampolinträningen.

Gör så här:

  1. Tänk över om frisksport är något för dig.
  2. Betala in medlemsavgift (och ev träningsavgift) till postgiro 57 75 77-0
  3. Glöm inte skriva in uppgifter om samtliga anmälda (namn, personnummer, adress, telefon, mailadress) när du betalar.
    eller skicka uppgifter till kenneth.maria@telia.com

Medlemsavgift för verksamhetsåret 2016-04-01—2017-03-31 är:

0 - 12 år (född 2004 eller senare) - 150 kr/år
13 - 20 år (född 1996 till 2003) - 200 kr/år
21 år - (född 1995 eller tidigare) - 300 kr/år
Familj (2 vuxna och deras hemmavarande barn födda 1994 eller senare) - 600 kr/år

Träningsavgift:

100 kr/termin oavsett ålder. Det går bra att betala för höst- och vårtermin samtidigt på hösten om man vill!