Till förbundet:

Nyheter

Endast kontanter i fiket

Lägerfiket kommer endast att ta emot kontanter som betalning.

I lägerfiket kommer det endast att gå att betala med kontanter (eller rixdaler). Det kommer att finnas möjlighet att ta ut kontanter i Info.

Skrivet: 10 April, 21:25 av Lisa Hallingström

Tillbaka