Till förbundet:

RM i hellensk mångkamp

Tävlingsstart för alla klasser: måndag 9:00 (fysisk del), tisdag 9.00 (teoretisk del).
Anmälan: senast söndag kl. 19.00 i INFO
Samlingsplatser: Ungdom volleybollplanerna; Herrar i simhallen (ombytta); Damer i gymmet. Nummerlappar fås vid respektive samlingsställe. Teori volleybollplanerna eller vid regn i Alléhallen.
Prisutdelning: torsdag 19.00 i Kåtan

GRENAR (SENIOR OCH JUNIOR)

Snabbhet: Löpning Damer 100 m, Herrar 150 m
Kondition: Terränglöpning Damer 2000 m, Herrar 3000 m
Spänst: Stående längdhopp
Simning: 100 meter
Klubbkast: Längdprecisionskast med träklubba Damer vikt 0,5 kg. Herrar vikt 0,8 kg
Kraftprov: Bänkpress, maximal vikt, tre lyft
Teori: Allmänbildningsprov

GRENAR (UNGDOM)

Snabbhet: Löpning 60 m
Kondition: Terränglöpning 1000-1500 m
Spänst: Stående längdhopp
Simning: D10/H10: 25 m D12/D14/D16/H12/H14/H16: 50 m
Kast: Längdkast med liten boll
Teori: Allmänbildningsprov

Prova på-mångkamp för 6-8-åringar

Tävlingsstart: måndag 9.00
Plats: samling på volleybollplanerna

GRENAR

Snabbhet: Löpning 60 m
Kondition: Terränglöpning 1000 m
Spänst: Stående längdhopp
Kast: Längdkast med liten boll
OBS! Inga resultatlistor anslås. Varje deltagare har sitt eget startkort där resultaten antecknas.