Till förbundet:

Pontusathlon

RM i Terränglöpning

TÄVLINGSSTART
Fredag 12 juli, direkt efter ungdomsstafettens avslutning.

ANMÄLAN
På plats, senast när andra omgången av ungdomsstafetten startar.

REGLER
Den tävlande genomför själv alla delsträckor i ungdomsstafetten.