Till förbundet:

LM i volleyboll för juniorer och ungdom

Volleyboll

TÄVLINGSSTART
Måndag 8 juli 15:00 på volleybollplanerna (vid regn Alléhallen).

ANMÄLAN
Senast söndag 7 juli 19:00.

KLASSER
Distriktslag i klasserna D18, H18 och D/H14 (gemensam för flickor och pojkar).

LAGSAMMANSÄTTNING
I D/H14 får man ha valfri blandning av pojkar och flickor. I H18 får även flickor spela i lagen.

REGLER
Lagen håller med domare.
Byte får ske antingen genom spelarbyte eller genom rotationsbyte.
Minst 5 spelare på planen.

PRISUTDELNING
Direkt efter avslutat finalspel.