Till förbundet:

LM i hellensk stafett för junior och ungdom

Ungdomsstafett

TÄVLINGSSTART
Fredag 12 juli 09:00 på volleybollplanerna.

ANMÄLAN
Senast torsdag 11 juli 19:00.

REGLER
Distriktslag med 7 personer varav minst 3 flickor.

GRENAR
Hinderlöpning 200-400 meter
Terränglöpning 1000-1500 meter
Terränglöpning 1000-1500 meter
Simning 25 meter
Simning 50 meter
Snabblopp 100-200 meter
Snabblopp 100-200 meter

STRÄCKORDNING
Exakt sträckordning meddelas på anslagstavlan.

PRISUTDELNING
Direkt efter avslutad Pontusathlon.