Till förbundet:

LM i mixedvolleyboll

Mixedvolleyboll

TÄVLINGSSTART
Torsdag 11 juli 09:00 på volleybollplanerna (vid regn Alléhallen).

ANMÄLAN
Senast onsdag 10 juli 19:00.

REGLER
Lagen håller med domare.
Minst 2 och högst 3 av varje kön på planen samtidigt.
Minst 5 spelare på planen.
Byte får ske antingen genom spelarbyte eller genom rotationsbyte.

PRISUTDELNING
Direkt efter avslutat finalspel.