Stiftelsen Frisksportgårdens styrelse

Stensunds folkhögskola ägs och drivs av Stiftelsen Frisksportgården, vars huvudman är Svenska Frisksportförbundet. Styrelsen för Stiftelsen Frisksportgården väljs på Svenska Frisksportförbundets förbundsmöte som hålls vartannat år. Under mandatperioden 2021-2023 ser styrelsen ut så här:

För e-post använd:
fornamn.efternam@frisksport.se

Ordförande

Vice Ordförande

Peter Hjortsten (FK Humlan)
Telnr. 070-666 42 63
Jenny Reimer (Trosa FK)
Telnr. 073-156 19 99
 
 

Kassör

Ledamot

Kjell Hasslert
Telnr. 070-851 57 00
Kjell Edlund (FK Ringen)
Telnr. 070-760 58 45
 

Ledamot

Suppleant

Jonas Forsmark (Eskilstuna FK)
Telnr. 070-662 45 21
Lars Ehnroth (FK Humlan)
Telnr. 070-566 84 85
   

Suppleant

Suppleant

Mats Hultgren (Vetlanda FK)
Martin Thorsson (FK Gripen)
Telnr. 070-582 26 55
   

Revisor

Revisorsuppleant


Ove Pettersson (Trosa FK)
Telnr. 070-816 46 68
Johan Svens (Trosa FK)